Dofinansowanie Nowych Projektów na Rzecz Dostępności w Ramach Programu FERS 2021-2027

Fotografia przedstawiająca szkołę i uczące się dzieci oraz nauczyciela.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), które miało miejsce w dniach 5-6 czerwca, podjęto decyzję o dofinansowaniu nowych projektów i konkursów realizujących ideę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Łącznie na realizację tych inicjatyw przeznaczono 434 mln zł.

Oto niektóre z nich:

Dostępność szkolnictwa wyższego: Planuje się utworzenie 16 Centrów Wiedzy o Dostępności, działających w ramach instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, które wdrożą rozwiązania poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel przewidziano 100 mln zł. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2019 r., kiedy powstały 4 takie centra (w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie).

Dostępność cyfrowa: Powstanie wirtualny asystent, zaawansowany chatbot przeznaczony dla twórców rozwiązań cyfrowych. Narzędzie, wykorzystując sztuczną inteligencję, będzie analizować strony internetowe pod kątem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wspierając twórców w eliminowaniu niezgodności. Na ten projekt zaplanowano 10,5 mln zł.

Systemowa poprawa dostępności: W związku z wprowadzeniem ustawy o dostępności niektórych produktów i usług, uruchomiono projekt dotyczący budowy i rozwoju systemu nadzoru rynku, który będzie prowadzony przez organy wskazane w ustawie. Na realizację projektu przewidziano 30 mln zł. Projekt realizować będą PFRON i UKE.

Wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego: Uruchomiono projekt mający na celu przygotowanie systemowych rozwiązań, które umożliwią wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego jako stałego narzędzia wspierającego aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Na ten projekt przeznaczono 60,5 mln zł.

Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami: Kluczowym projektem jest utworzenie Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, które zapewni alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) oraz polski język migowy i inne. Na ten cel zaplanowano 220 mln zł.

Innowacje społeczne: Projekt mający na celu poprawę dostępności opieki stomatologicznej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności. Planowana alokacja na ten projekt wynosi 6 mln zł.

Dodatkowo, przyjęto szereg projektów wspierających system edukacji (wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych) oraz ochrony zdrowia (wsparcie poradni zdrowia psychicznego i rozwój opieki psychiatrycznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży), co pozwoli na podniesienie jakości usług publicznych i zwiększenie profesjonalizacji kadr wspierających funkcjonowanie społeczne i edukacyjne osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Źródło:

Kolejne projekty dla dostępności z Funduszy Europejskich – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)