Zakończenie projektu „Aktywność społeczna to mój cel”

Grafika informująca, że projekt został zakończony

Z wielką radością informujemy o zakończeniu projektu „Aktywność społeczna to mój cel”, realizowanego przez Polską Fundację Edukacji Społecznej. Dzięki wspólnym wysiłkom uczestników, wolontariuszy i partnerów projektu, udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane cele i znacznie wzmocnić zaangażowanie społeczne w naszej społeczności.

Projekt miał na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację różnorodnych warsztatów, szkoleń oraz inicjatyw społecznych. W ciągu trwania projektu zrealizowaliśmy m.in.:

  • Warsztaty edukacyjne – ponad 20 sesji tematycznych, które przyciągnęły setki uczestników.
  • Szkolenia dla wolontariuszy – kompleksowe programy szkoleniowe, które przygotowały 50 nowych wolontariuszy do pracy na rzecz społeczności.
  • Inicjatywy społeczne – wsparcie dla ponad 15 lokalnych inicjatyw, które przyczyniły się do rozwoju i integracji społecznej.

Jesteśmy niezwykle dumni z efektów projektu i wdzięczni wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego realizacji. Wasza energia, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy były kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do dalszej współpracy przy kolejnych projektach Polskiej Fundacji Edukacji Społecznej. Razem możemy zdziałać jeszcze więcej!