Polska Fundacja Ekonomii Społecznej uzyskała certyfikat Fundacji VCC

VCC Certyfikat PFES

Niezwykle miło jest nam ogłosić, że dnia 21 września 2023 roku Polska Fundacja Ekonomii Społecznej (PFES) uzyskała Certificate of Examination Partner oraz Certificate of Academy od Education VCC. O tym, czym charakteryzują się oba pojęcia przeczytają Państwo poniżej.

Fundacja VCC Lublin logo

Examination Partner (Partner Egzaminacyjny) to podmiot przeprowadzający teoretyczne i praktyczne egzaminy VCC. Partnerami Egzaminu, pod warunkiem spełnienia wymogów proceduralnych, mogą zostać: szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, pracodawcy i inne podmioty. Po spełnieniu odpowiednich wymagań Instytucja może zawrzeć umowę licencyjną z Akademią Regionalną i uzyskać status Partnera Egzaminu.

 

Academy of Education (Akademia Pedagogiczna) prowadzi nauczanie zgodnie ze standardem VCC. Status Akademii Pedagogicznej można uzyskać poprzez:
instytucje szkoleniowe, regionalne instytucje rynku pracy, instytucje kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe (zasadnicze szkoły zawodowe i średnie materialne), stowarzyszenia pracodawców, inne instytucje i firmy, po spełnieniu przez nie wymogów weryfikacji VCC.
Akademia Pedagogiczna może w celu autoryzacji wymogów wykorzystywać materiały udostępnione przez Akademię Regionalną lub przedstawiać materiały własne. Po spełnieniu wymogów proceduralnych Akademia Pedagogiczna otrzymuje certyfikat wraz z suplementem zawierającym listę kursów zawodowych, które może prowadzić dana Akademia. Akademia Edukacyjna gwarantuje należycie świadczone usługi edukacyjne.

Certyfikat 1Certyfikat 2