Fundusze Europejskie szansą zwiększenia dostępności

Siedziba Komisji Europejskiej

12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. To już ostatni z 23 programów, które będą przez kolejne 7 lat finansować projekty i działania polityki spójności w Polsce.

Program FERS skupia się  na kluczowych wyzwaniach w obszarze polityk społecznych m. in. takich jak poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego stanowi on nieocenione wsparcie i wzmocnienie dla działań wdrażających rządowy Program Dostępność Plus. W ramach FERS zaplanowano następujące inicjatywy wspierające dostępność:

  • wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wdrażania Dyrektywy Europejskiego Aktu o Dostępności,
  • instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w celu poprawy dostępności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • poprawa dostępności podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych,
  • poprawa dostępności do szkolnictwa wyższego,
  • działania na rzecz rozwoju instrumentów dostępności cyfrowej,
  • animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych,
  • przygotowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu orzekania o niepełnosprawności,
  • utworzenie centrum komunikacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Ponadto w Programie przewidziano wsparcie dla organizacji pozarządowych m.in. poprzez doradztwo w zakresie wzmocnienia ich potencjału do świadczenia usług w obszarze włączenia społecznego oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także działania w zakresie wypracowania oraz akceleracji innowacji społecznych operujących w obszarze dostępności. Pierwsze wsparcie planowane jest do uruchomienia już w 1 kwartale 2023r.

Tekst programu można znaleźć na stronie.

 

Źródło: Fundusze Europejskie szansą dla poprawy dostępności – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej