Europejska karta osoby z niepełnosprawnością

Europejska Karta osoby z niepełnosprawnością

Komisja Europejska pracuje od jakiegoś czasu nad jednolitą europejską kartą dla osób z niepełnosprawnościami. Celem europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami będzie dostęp do niektórych usług publicznych na równi we wszystkich krajach UE.

Prace zmierzają w kierunku przygotowania regulacji, dzięki której orzeczenia o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów krajowych będą honorowane będą także w pozostałych krajach UE. Pilotaż europejskiej karty będzie dotyczyć takich obszarów jak: kultura, czas wolny, sport oraz transport. Dyskusje wokół karty dotyczą także potrzeby rozszerzenia przywilejów związanych z jej posiadaniem w tym np. uprawnienia na korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie całej UE. Postulaty dotyczą także sfery edukacji oraz zatrudnienia. Propozycja regulacji została zapowiedziana przez KE na koniec 2023 r.

Aktualnie KE prowadzi szerokie pre-konsultacje zachęcając wszystkie środowiska do wyrażenia opinii oraz rekomendacji dotyczących projektowanego rozwiązania. Oficjalne konsultacje społeczne mają być przeprowadzone w I kw. 2023 r.

Więcej informacji nt. pre-konsultacji dostępnych jest na stronie KE. 

Źródło: KE prowadzi konsultacje publiczne dot. europejskiej karty dla osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)