Konferencja Europejskiego Aktu o Dostępność

Fotorelacja z konferencji, widoczni uczestnicy Konferencji

Trwa dwudniowa konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, poświęcona wdrażaniu Europejskiego Aktu o Dostępności (European Accessibility Act – EAA) w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W wydarzeniu 1 grudnia 2022 r. uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„EAA to ogromny krok naprzód w budowaniu społeczeństwa dbającego o potrzeby wszystkich. Społeczeństwa, w którym dostępność jest podstawowym i oczywistym standardem w kształtowaniu naszego otoczenia”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Europejski Akt o Dostępności, czyli dyrektywa w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, to pierwsza tak horyzontalna i kompleksowa regulacja unijna w dziedzinie dostępności. Łączy w sobie aspekt społeczny, biznesowy oraz technologiczny. Obejmuje swym zasięgiem już nie tylko podmioty sektora państwowego, ale również przedsiębiorców prywatnych. Ustawa, która wdroży EAA do prawa polskiego zacznie obowiązywać od czerwca 2025 roku.

EAA ma przyczynić się do poprawy dostępności wybranych produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Wpłynie na usuwanie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług poprzez wprowadzenie jednolitych wymogów dostępności na terenie całej Unii Europejskiej.

„Zdajemy sobie sprawę, że dla skutecznego przygotowania rynku do wymogów związanych z wdrożeniem dyrektywy kluczowe jest budowanie warunków dla rozwoju dostępności w jej szerokim znaczeniu”

– dodała wiceminister.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tworzy systemowe rozwiązania na rzecz podnoszenia codziennej jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Od ponad czterech lat realizujemy program Dostępność Plus. Jego założenia są wdrażane przez ponad 100 różnego typu inicjatyw w takich obszarach jak: architektura, transport, edukacja, zdrowie, cyfryzacja, usługi, czy przedsiębiorczość. Od 2019 r. w Polsce obowiązuje, przygotowana przez MFiPR, Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wprowadziła ona szereg mechanizmów zobowiązujących w szczególności podmioty publiczne do przestrzegania zasad dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Obecnie trwają prace nad przepisami dotyczącymi dostępności produktów i usług, które uzupełnią program Dostępność plus o wymiar rynkowy.

„Nasza konferencja to doskonała okazja, aby zacząć mówić o dostępności jako jednym z kluczowych elementów świadomego biznesu, w którym jest miejsce na empatię, na projektowanie produktów i usług z myślą o wszystkich użytkownikach. To również czas na dostrzeżenie w dostępności szansy rynkowej, uświadomienie sobie, że osoby z niepełnosprawnościami, ich przyjaciele i rodziny to ogromny rynek konsumentów”

– mówiła wiceminister.

Dzisiejsze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE, było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zapewniania dostępności. Wnioski z dyskusji pomogą lepiej odpowiedzieć na zobowiązania wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności.

 

Źródło:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/w-miedzynarodowym-gronie-o-dostepnosci-produktow-i-uslug/