Konkurs dla przedsiębiorców na rozwiązania służące dostępności „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”

„Ścieżka SMART– nabór tematyczny Dostępność”

Rusza konkurs „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”. Jest to pierwszy konkurs perspektywy 2021- 2027 ogłoszony w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) poświęcony tworzeniu rozwiązań służących dostępności przez przedsiębiorców. Celem konkursu jest rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, istotne przyczynienie się do zwiększenia dostępności, czyli zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (realizator PARP),
 • duże przedsiębiorstwa (realizator NCBiR) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu: 6 czerwca 2023,
 • Start składania wniosków:  6 lipca 2023,
 • Koniec przyjmowania wniosków:  31 sierpnia 2023 roku,
 • Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru.

Alokacja:

 • dla MŚP : 222 mln zł,
 • dla dużych firm: 445 mln zł.

Wsparcie może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (dalej: B+R),
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa,
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach: PARP: Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność oraz NCBiR Ścieżka SMART na rzecz dostępności.

 

Źródło:

Konkurs dla przedsiębiorców na rozwiązania służące dostępności „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)