Szkolenia Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach

Kobieta siedząca przy biurku, posługująca się językiem migowym przed laptopem.

W Programie Dostępność Plus zainicjowano powstanie pilotażowych centrów wiedzy o dostępności działających przy ośrodkach akademickich. Ich zadaniem jest popularyzacja tematyki dostępności na uczelni w jej otoczeniu biznesowym, ale także szerzej wśród ogółu społeczeństwa. Centra mają edukować na temat m.in. projektowania uniwersalnego i jego stosowania w kilku aspektach – architektury, urbanistyki, mobilności i transportu, cyfryzacji, komunikacji, przedmiotów codziennego użytku i designu.

Centrum wiedzy o dostępności transportu i mobilności działające przy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie prowadzi swoją aktywność w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego.

Instytut Transportu Samochodowego w ramach działalności ww. centrum serdecznie zaprasza:

  • osoby o szczególnych potrzebach dotyczących przemieszczaniu się, korzystające ze środków transportu indywidualnego,
  • osoby zainteresowane problematyką projektowania uniwersalnego,
  • studentów, wolontariuszy, konstruktorów, przedsiębiorców i producentów wyposażenia pojazdów,
  • przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych zajmujących się problematyką osób o szczególnych potrzebach.

do udziału w bezpłatnych szkoleniach w następujących tematach:

  • szkolenie (warsztat) dla studentów i woluntariuszy dotyczące obsługi osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu,
  • konsultacje kierowców o szczególnych potrzebach,
  • wspieranie osób o szczególnych potrzebach (OSP) w przemieszczaniu się.

Więcej o szkoleniach możecie Państwo przeczytać na stronie Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności

Na koniec przypominamy że centra wiedzy o dostępności prowadzą także:

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w szkoleniach!

Źródło:

Szkolenia Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)