Ankieta – pomoc w rozwoju turystyki dla OzN

Kobiety siedzące na ławce w parku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z 16 parkami narodowymi i krajobrazowymi realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Obszar chroniony, obszar dostępny.

Jednym z elementów projektu jest ocena barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Wyniki ankiety pozwolą na poznanie opinii osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami na temat dostępności parków w Polsce.

Szczegóły znajdują się na stronie PFRON.

 

Źródło:

Jeśli chcesz pomóc w rozwoju turystyki dla osób ze szczególnymi potrzebami, wypełnij ankietę – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)