Dostępna turystyka i udźwiękowiony odcinek bieszczadzkiego szlaku przedmiotem konferencji ”Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją”

Fotorelacja z konferencji

Program Dostępność Plus obejmuje liczne działania, aby dostępność była realizowana na poziomie prawa i inwestycji. Aby osoby, które napotykają bariery w codziennym życiu, na przykład ze względu na wiek czy stan zdrowia, mogły bez nadzwyczajnego wysiłku skorzystać z podstawowych usług społecznych, także sportu i rekreacji.

Program Dostępność Plus to także inicjatywy związane z turystyką dostępną. Prowadzone inwestycje pozwalają usuwać bariery architektoniczne i komunikacyjne, zapewniajac dostępność szlaków oraz oferty turystycznej. Mowa tu o ułatwieniach dla swobodnego poruszania się przez osobę z niepełnosprawnością ruchu, niewidomą czy głuchą. Naszym celem jest realne udostępnienie osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej 100 km. szlaków turystycznych i co najmniej 10 schronisk górskich.

Podczas pierwszego dnia spotkania uczestnicy mogli doświadczyć przejścia ścieżką turystyczną z Mucznego na wieżę widokową na Jeleniowatym. Ścieżka została wyposażona w urządzenia, które przekazują werbalny opis treści wizualnych osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Drugi dzień konferencji poświęcony był na omówienie tematów związanych z turystyką społeczną. Wśród prelegentów byli m.in.  przedstawiciele ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele dyrekcji Lasów Państwowych, podkarpackiego urzędu marszałkowskiego, organizacje pozarządowe i same osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń oraz wskazaniu planów na przyszłość. Organizatorem konferencji była Fundacja GOPR we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

 

Źródło: Dostępna turystyka i udźwiękowiony odcinek bieszczadzkiego szlaku przedmiotem konferencji ”Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)