Poprawa dostępności usług linii lotniczych

Samolot i logo IATA

Dostępność transportu publicznego stanowi jedno z działań realizowanych w Programie Dostępność Plus. Celem jest poprawa stopnia dostępności taboru pasażerskiego – zakup nowego, w pełni dostępnego lub modernizację użytkowanego. Duże znaczenie mają także przyjęte normy techniczne i organizacyjne regulujące dostępność. Zatem niezbędne jest inicjowanie wszelkich przedsięwzięć i projektów rozwiązujących w sposób systemowy problemy mobilności osób z niepełnosprawnościami.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło nowe wytyczne, które mają pomóc liniom lotniczym poprawić komfort podróży pasażerów z niepełnosprawnościami. IATA już wcześniej podkreślała, że bezpieczny i komfortowy transport jest obszarem do poprawy, a linie lotnicze powinny w tym zakresie współpracować z organizacjami i grupami osób niepełnosprawnych.

Wytyczne odzwierciedlają i opierają się na najlepszych praktykach branżowych i będą nadal weryfikowane i rozszerzane. Obejmują zalecenia dotyczące projektów lotnisk w celu spełnienia standardów dostępności, a także szczegółowe wytyczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych (w przypadku urządzeń zasilanych baterią litową), a także instrukcje krok po kroku dotyczące bezpiecznego ładowania sprzętu/urządzeń ułatwiających poruszanie się na pokładzie.

Wytyczne IATA obejmują m.in.:

  • lepsze procesy rezerwacji i wymiany informacji – w tym wykorzystanie kodów Special Service Request (SSR) i Passenger Name Requirement (PNR) w celu informowania z wyprzedzeniem o rodzaju sprzętu ułatwiającego poruszanie się,
  • zalecenie stworzenia elektronicznych oznaczeń sprzętu, powiązanych z informacjami technicznymi, które pomogą liniom lotniczym i obsłudze naziemnej w jego bezpiecznym transporcie,
  • doradztwo dla linii lotniczych w zakresie opracowania zestawu narzędzi komunikacyjnych do współpracy z pasażerami niepełnosprawnymi, w tym wyraźnie oznakowanego i dostępnego obszaru strony internetowej,
  • najlepsze praktyki dotyczące załadunku, odbioru i zwrotu sprzętu oraz zalecenia dotyczące przeszkolenia w tym celu wyspecjalizowanego personelu.
  • udoskonalone szkolenie obsługi naziemnej i personelu linii lotniczych.

Więcej na stronach: WYKLUCZENI oraz IATA

Źródło: Nowe wytyczne IATA dla poprawy komfortu podróży OzN – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)