Środki na dostępność w programach dotacyjnych MKiDN na rok 2024

miasto-droga-ludzie-budowa

Ogłoszono programy dotacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024. Koszty kwalifikowane projektów obejmują także działania zapewniające dostępność kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ośmiu programach dotacyjnych Ministra uwzględniono w sposób szczególny kryterium dotyczące zapewniania dostępności kultury osobom ze szczególnymi potrzebami. Są to:

Wnioski w można składać do 30 listopada 2023 r.

Szczegóły dotyczące wszystkich naborów znajdują się na stronie MKiDN

 

Źródło:

Środki na dostępność w programach dotacyjnych MKiDN na rok 2024 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)