Certyfikaty dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – potrzeba dostępności i adaptacja działalności


Już 11 certyfikatów zostało wydanych przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, które rozumieją potrzebę dostępności i adaptują prowadzoną działalność do wymagań opisanych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cieszy fakt, że podmioty spoza sektora publicznego dostrzegają wagę tematu dostępności i coraz chętniej sięgają po takie narzędzia jak certyfikat dostępności. Chcemy promować takie podmioty. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do zasad ubiegania się o środki z funduszy europejskich perspektywy finansowej 2021-2027 wprowadza kryteria premiujące dla tych podmiotów, które mogą pochwalić się certyfikatem dostępności. Takie kryteria znajdą się m.in. w zasadach ubiegania się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie dostępności czy konkursach ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w programie Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.  MFIPR zachęca do stosowania takich kryteriów także w programach regionalnych.

Lista podmiotów, które uzyskały certyfikat znajduje się tutaj.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zawnioskowaniem o certyfikat, o szczegółach procesu oraz podmiotach, które są uprawnione do wydawania certyfikatu dostępności dowiecie się więcej tutaj.

O konkursach związanych z zapewnianiem dostępności w których mogą znaleźć się kryteria premiujące podmioty z certyfikatem informujemy w zakładce Nabory, Konkursy, Zamówienia.

 

Źródło:

Kropla drąży skałę… – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)