Dobry plan poprawy dostępności dla swojego podmiotu

Planer dostępności

Koordynatorze – przedstawiamy Ci nowe narzędzie usprawniające pracę nad przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który powinien opracować każdy podmiot publiczny, w którym wyznaczono koordynatora.

Planer to narzędzie online, które poprowadzi Cię przez poszczególne elementy planowania działań związanych z wdrożeniem w podmiocie publicznym rozwiązań zapewniających lub poprawiających dostępność architektoniczną, informacyjno – komunikacyjną i cyfrową. Narzędzie pomoże nie tylko uporządkować planowane przedsięwzięcia ale także, w oparciu o podane dane, wygeneruje harmonogram czasowy dla planowanych prac oraz szacowany budżet realizacji.

Dodatkowo do każdego z zaplanowanych działań i zadań możesz przypisać właściwe komórki lub osoby, które będą odpowiedzialne z ich realizację. To narzędzie może Ci pomóc w usprawnieniu planowania i budżetowania rozwiązań dostępnościowych, ale także wzmocnić proces monitorowania efektów wdrażanych działań. Narzędzie dostępne jest na stronie.

Już w piątek, 14 kwietnia br. autorzy narzędzia zapraszają na webinar, podczas którego przedstawione zostaną wszystkie funkcjonalności narzędzia. Webinar będzie transmitowany na profilu FB: deklaracja dostępności.

Zapraszamy do udziału!

 

Źródło:

Jak zrobić dobry plan poprawy dostępności dla swojego podmiotu ? – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)