Spotkanie dla koordynatorów i koordynatorek dostępności

Fotografia obejmująca grupę ludzi podczas spotkania biznesowego. Zdjęcie poglądowe

29 marca odbyło się spotkanie dla koordynatorów dostępności w formule zdalnej. W programie były prezentacje dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz warsztaty.

Celem spotkania była przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy koordynatorami reprezentującymi podmioty z różnych sektorów, związanych z potrzebą usprawnienia roli i pozycji koordynatora dostępności w organizacji. Zależy nam na zbudowaniu przestrzeni do wymiany opinii i doświadczeń koordynatorów dostępności z ich codziennej praktyki. Zatem spotkanie było okazją, aby przyjrzeć się, jak dziś wygląda praca koordynatora dostępności, a jakie są faktyczne oczekiwania związane z tą funkcją w kontekście poczucia misji i sprawczości podejmowanych działań.

Z myślą o uczestnikach, przygotowaliśmy przykłady dobrych praktyk, które pochodzą z różnych sektorów (administracja, sektor kultury, uczelnie) i dotykają różnych sfer codziennej działalności koordynatorów dostępności. Dyskusja toczyła się m.in. wokół takich tematów jak udział koordynatorów w procesie zarządzania organizacją, budowanie współpracy i skuteczności zespołu czy roli silnego przywództwa na rzecz dostępności w organizacji. Z kolei podczas sesji warsztatowych udało się wypracować wskazówki i rekomendacje wspierające pozycję koordynatora w organizacji.

 

Źródło:

Spotkanie dla koordynatorów i koordynatorek dostępności – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)