Kultura bez barier

Kultura bez barier - teatr

Jednym z działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus jest dbałość o zapewnienie osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami możliwości czynnego udziału w życiu kulturalnym.

Działanie 25 Kultura bez barier przewiduje obok modernizacji i rozbudowy infrastruktury instytucji kultury, poprawy dostępności samych obiektów, zakupu sprzętu i wyposażenia, także zapewnienie dostępności i wsparcie udziału OzN oraz osób starszych w działaniach kulturalnych.

Jednym z przykładów  realizowanych przedsięwzięć wpisujących się w to działanie, jest aktualna oferta teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Teatr  realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego – poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru” finansowany z PFRON z grantu „Kultura bez barier” (w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu odbywają się warsztaty (teatralne i filmowe), szkolenia (dla obsługi widza, aktorów, pracowników biurowych), przygotowanie spektaklu dwujęzycznego z osobami g/Głuchymi („Romeo i Julia”), przygotowanie dla osób z niepełnosprawnościami dostępnych spektakli repertuarowych.

Na stronie internetowej teatru można obejrzeć m.in. film o dostępności Teatru w języku migowym, z napisami i lektorem oraz zapoznać się z kalendarium wydarzeń dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie teatru oraz na stronie PZN.

 

Źródło:

Kultura bez barier. Teatr – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)