Program „Dostępność Plus”

W styczniu bieżącego roku Fundacja podjęła nową inicjatywę i korzystając z dobrych praktyk opartych na Programie „Dostępność Plus” – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizuje konferencję na temat zasad postępowania w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością wzroku i ruchu. Konferencja odbędzie się w marcu 2020 r.