Wsparcie naszej Fundacji

Polska Fundacja ES swoim wsparciem obejmie niepełnosprawne osoby, w tym niewidome oraz niedowidzące, organizując indywidualne porady/konsultacje z zakresu nowoczesnych technologii niwelowania skutków niepełnosprawności. Uczestnikom spotkań zostaną pokazane metody praktycznego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz na smartphony (Screen Reader). Zostaną również zaprezentowane urządzenia powiększające tj. powiększalniki kieszonkowe, przenośne i stacjonarne, urządzenia brajlowskie (monitory czterdziestoznakowe Focus, drukarki brajlowskie Everest). Cały specjalistyczny sprzęt został Fundacji użyczony bezpłatnie przez firmę www.topfocus.pl

Co bardzo istotne każda konsultacja zostanie szczegółowo opracowana pod indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.