Aktywny Senior

Fundacja od listopada świadczy również raz w tygodniu porady pod hasłem „Aktywny Senior”, które odbywają się w biurze fundacji. Najczęstsze pytania i sugestie, które zgłaszają seniorzy zainteresowani bezpłatnymi poradami, dotyczą między innymi jakości życia, aktywności fizycznej, w tym stopniowym spadkiem sprawności fizycznej, oraz wzrastającą częstością występowania niepełnosprawności i liczby współistniejących chorób. Seniorzy proszą również o opracowanie tematów dostępności miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub pomocy przy wypełnianiu dokumentów dla celów orzecznictwa.