PUBLIKACJA „APLIKACJE MOBILNE PRZYDATNE W ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ I MOBILNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WZROKU”.


Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Aplikacje mobilne przydatne w orientacji przestrzennej i mobilności osób z
niepełnosprawnościami wzroku”, której wydawcą jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aplikacje mobilne przydatne w orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnościami wzroku.pdf

Źródło:

Publikacja „Aplikacje mobilne przydatne w orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnościami wzroku”. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)