„TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PFRON


KONFERENCJA „TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” ORGANIZOWANA JEST PRZEZ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW W KALISZU.

Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Miasta Kalisza (Sala Recepcyjna w Ratuszu) przy ul. Główny Rynek 20.


 

PROGRAM KONFERENCJI:

11:00 – 11:10 Powitanie

11:10 – 11:20 Wypożyczalnia technologii wspomagających

* dr Anna Skupień, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON

11:20 – 11:30 Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Kaliszu

* Sylwia Baranowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w
Kaliszu, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i
edukacji uczniów z autyzmem, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta
Biofeedback

11:30 – 11:40 Centralna wypożyczalnia technologii wspomagających dla
osób z niepełnosprawnościami

* Marta Szymanowska, Kierownik Ośrodka Wsparcia i Testów w Kaliszu,
oligofrenopedagog, neurorehabilitant, terapeuta SI

11:40 – 11:50 Wykorzystanie technologii asystujących i
wspomagających w dostosowaniach IPET-u

* Joanna Różycka – oligofrenopedagog, logopeda, trener TUS,
terapeuta SI, terapeuta Biofeedback, terapeuta ręki

11:50 – 12:00 Komunikacja alternatywna oknem na świat

* Anna Ordziejewska – oligofrenopedagog, logopeda

12:00 – 12:10 Tyfloedukacja sposobem na niezależność

* Agata Kopczyńska – oligofrenopedagog, terapeuta SI

12:10 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 12:50 Jakość życia we wsparciu słyszenia

* Agata Magdzicka-Banach – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta
Biofeedback

12:50 – 13:00 Samodzielność kluczem do sukcesu

* Monika Skrzypek – neurorehabilitant, terapeuta SI,
oligofrenopedagog

13:00 – 13:10 Uzyskane wsparcie okiem Beneficjenta

* Michał Brajer

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
konferencje.poznan@pfron.org.pl do dnia 15.04.2024 roku.

Źródło:

„Technologie asystujące i wspomagające odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością” – zaproszenie na konferencję PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych