Postępowanie na badanie ewaluacyjne dot. oceny ustawy o zapewnianiu dostępności


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego „Ocena wdrażania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Celem badania będzie ocena realizacji celów i założeń Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W związku z funkcjonowaniem tej ustawy w porządku prawnym już od pięciu lat, okres ten pozwala na dokonanie badań i analiz w odniesieniu do skuteczności, użyteczności i trafności przepisów ww. ustawy oraz przyjrzeniu się jej pod kątem potrzeby ewentualnych modyfikacji lub dodania nowych obszarów w zakresie zapewniania dostępności w Polsce.

Szczegółowe informacje i dokumenty.

Termin składania ofert: 18 marca 2024 r., do 10:00.

 

Źródło:

Ruszyło postępowanie na badanie ewaluacyjne dot. oceny ustawy o zapewnianiu dostępności – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)