Projekt ustawy MFiPR o zasadach dostępności w produktach i usługach


Wiele produktów i usług, takich jak komputery, telefony komórkowe, bankomaty, zakupy w e-sklepach będzie musiało być dostępne dla wszystkich. Zapewnienie dostępności będzie nowym obowiązkiem podmiotów gospodarczych. Takie zasady nakłada ustawa przenosząca do polskiego prawa „Europejski Akt o Dostępności” (EAA). Jest to unijna dyrektywa o dostępności produktów i usług. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów, w którym uczestniczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyjęła projekt ustawy. Teraz trafi on do Sejmu.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje w Polsce wdrożenie EAA.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się także dzisiaj z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Łukaszem Krasoniem. Tematem rozmowy było kolejne działania, jakie podejmiemy, aby jak najsprawniej wprowadzić w życie nowe przepisy.

Celem przygotowanych rozwiązań jest zapewnienie większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami (i ze szczególnymi potrzebami). Chodzi o takie ich projektowanie, aby jak największa liczba osób, bez względu na sprawność, mogła z nich samodzielnie korzystać. W ten sposób ustawa będzie wspierać budowanie społeczeństwa włączającego. Jego podstawą jest kierowanie się zasadą, że dostępność jest podstawowym standardem projektowania przestrzeni, produktów i usług.

Projekt ustawy o zapewnianiu dostępności – jakie produkty i usługi

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Podmioty gospodarcze będą zobowiązane zapewnić dostępność w oferowanych przez nie produktach i usługach; będą to robić na podstawie wspólnych dla państw UE wymagań  dostępności.

  • Chodzi o takie projektowanie produktów i usług, aby jak największa liczba osób, bez względu na sprawność, mogła z nich samodzielnie korzystać.

Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale również wszystkich innych ludzi, którzy doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Może to być spowodowane np. wiekiem, chorobami, czasową lub sytuacyjną utratą sprawności. Zasady wymagania dostępności obejmować będą m.in.:

  • komputery, telefony komórkowe, czytniki książek elektronicznych, terminale płatnicze w sklepach, czy inne terminale samoobsługowe (bankomaty i wpłatomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej);
  • usługi telekomunikacyjne, dostęp do audiowizualnych usług medialnych, usługi cyfrowe w transporcie pasażerskim (autobusowym i autokarowym, lotniczym, wodnym oraz kolejowym w zakresie m.in. stron internetowych i aplikacji mobilnych, biletów elektronicznych), bankowość detaliczną, czy handel elektroniczny.

Źródło:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy MFiPR o zasadach dostępności w produktach i usługach – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)