Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Światowy dzień Świadomości Dostępności

Tradycyjnie od 2012 roku w trzeci czwartek maja społeczność związana z dostępnością obchodzi Światowy Dzień Świadomości Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD). Z tej okazji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował konferencję on-line, w której uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Każda osoba, niezależnie od swoich umiejętności czy ograniczeń, ma prawo do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Dostępność jest fundamentem równości i sprawiedliwości społecznej, który powinien być gwarantowany na całym świecie” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Światowy Dzień Świadomości Dostępności, który wczoraj obchodziliśmy, przypomina nam o problemach, jakie mogą napotykać osoby z niepełnosprawnościami w integracji cyfrowej. To czas, który skłania nas do rozmów o prawie każdego człowieka do niezależnego życia w przestrzeni pozbawionej barier oraz działań na rzecz dostępności.

„W erze cyfrowej, technologia odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępności. Innowacyjne rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja, internet czy robotyka, mają ogromny potencjał do tworzenia środowisk przyjaznych dla wszystkich użytkowników. Wykorzystujmy je do walki z wykluczeniem i niwelowania istniejących barier” – dodała wiceminister.

Sekretarz stanu przypomniała, że w Programie Dostępność Plus zaangażowano prawie 17 mld zł na działania wdrażające dostępność w praktyce. Pieniądze te, wydane głównie z  Funduszy Europejskich, niosą za sobą obowiązek zapewniania dostępności w transporcie, edukacji czy infrastrukturze.

„Obecnie pracujemy nad nowymi narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców, które pozwolą im skutecznie wdrożyć ustawę o dostępności niektórych produktów i usług” – wskazała Jarosińska-Jedynak.

Dzięki ustawie wdrażającej Europejski Akt o Dostępności (EAA) do prawa polskiego, wielu przedsiębiorców będzie zobowiązanych do tego, aby ich produkty i usługi były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wraz z dyrektywą EAA dostępność cyfrowa nie będzie już tylko obowiązkiem podmiotów publicznych. Sięgnie znacznie szerzej i obejmie także podmioty sektora prywatnego.

„Cieszę się, że możemy razem działać właśnie w tym kierunku, przekonując do dostępności kolejne podmioty i inwestując w lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Niech dzisiejsza konferencja będzie kolejnym krokiem w tym procesie” – zakończyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Źródło:

Światowy Dzień Świadomości Dostępności – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)