Szkolenie z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej


Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych zaprasza na szkolenia z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej w projektach dla pracowników administracji publicznej. Szkolenie zaplanowano w terminie od 12 czerwca do 13 lipca. Szkolenie odbywa się zdalnie, trwa 5 tygodni i obejmuje 10 spotkań w połowie realizowanych w formie wykładów i w połowie w formie ćwiczeń. W szkoleniach może wziąć udział pracownik administracji rządowej (zatrudniony poza obszarem IT lub w obszarze IT), który wykonuje zadania związane z zarządzaniem projektami lub zespołem projektowym, pracuje przy tych projektach lub będzie realizować takie zadania w najbliższym czasie.

  1. Zaproszenie na szkolenie(PDF 492 KB)
  2. Regulamin naboru na szkolenie(PDF 169 KB)
  3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – formularz rekrutacyjny(XLSX 65 KB)
  4. Oświadczenia(DOCX 248 KB)

 

Źródło:

Szkolenia z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej w projektach dla pracowników administracji publicznej – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)