250 mln zł środków PFRON na dostępność

Logotypu PFRONu oraz programu Aktywny samorząd

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd w 2024 r.”. Przewiduje się w nim kontynuację dotychczasowych warunków dofinansowania. Zaplanowano jednocześnie wyższy budżet na wsparcie w kwocie 256,5 mln zł.

W programie przewidziano 2 moduły wsparcia.

module I wsparcie będzie kierowane jest na:

  • likwidację barier transportowych, w tym pomoc w zakupie i montażu specjalistycznego oprzyrządowania do samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
  • likwidację barier cyfrowych, w tym pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, oprzyrządowania i oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej dofinansowanego sprzętu,
  • likwidację barier w poruszaniu się, w tym: pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka lub skutera, pomoc w zakupie oraz utrzymaniu w sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowości techniczne, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego oraz napędu elektrycznego do tradycyjnych wózków ręcznych,
  • finansowanie działań na rzecz utrzymania sprawności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski o wsparcie z modułu pierwszego można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

module II wsparcie kierowane jest na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ze wsparcia skorzystać mogą osoby z niepełnosprawnościami pobierające aktualnie naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej. Wnioski przyjmowane będą od 1 marca. Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  • 31 marca 2024 r.dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024,
  • 10 października 2024 r.dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025.

Szczegóły dotyczące kierunków wsparcia oraz wysokości kwot dofinansowania można znaleźć na stronie PFRON.

 

Źródło:

Ponad 250 mln zł na dostępność ze środków PFRON – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)